Socialinės paslaugos

UAB „Jarinta“ socialines paslaugas teikiančių įstaigų paslaugos

 • Socialinės dienos globos ir slaugos paslaugos
 • Maisto produktų nupirkimas ir pristatymas
 • Sveikatos priežiūros organizavimas
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Pagalba buityje ir namų ruošoje
 • Maitinimo organizavimas
 • Pagalba ruošiant maistą
 • Pagalba jūsų namuose
 • Higienos priežiūra
 • Bendravimas

Esant socialinių paslaugų poreikiui, gali kreiptis visi pageidaujantys.

Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti.

Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grupės: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, asmenys su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.


UAB „Jarinta“ socialines paslaugas teikiančių įstaigų adresai

UAB „Jarinta“ socialines paslaugas teikiantys specialistai

 • Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai
 • Slaugytojai ir padėjėjai
 • Kineziterapeutai
 • Masažuotojai
 • Ergoterapeutai

SUSISIEKITE:

Tel. (8605) 01949

El. paštas: info@jarinta.lt