Administravimas

Administruojame viešojo sektoriaus ir privačių įmonių turtą.

Organizuojame materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją, apskaitą, priežiūrą, grėsmių prevenciją, planinius remontus, avarijos pasekmių šalinimą, vertės išsaugojimo užtikrinimą.
Rūpintis visais klausimais, Jums skiriamas dedikuotas atsakingas atstovas, kuris atstovauja Jūsų interesus, bendraudamas su rangovais, tiekėjais, atlieka administracinius darbus užtikrinamas Jūsų turto vertės išsaugojimą ir auginimą.